برای خرید دستگاه پوز محدودیت سنی وجود دارد؟

افراد بالای 18 سال که دارای حساب بانکی باشند میتوانند اقدام به خرید دستگاه کنند