سوالات پرتکرار
  • در نمایش محصولات مدارکی که شرکت تامین کننده و PSP لازم دارد قید شده است، پس از خرید کارشناسان پشتیبانی جهت تحویل مدارک با شما ارتباط برقرار می کنند

  • پس از تکمیل مدارک، دستگاه توسط شرکت تامین کننده به واحد پشتیبانی انجمن ارسال می شود و شما میتوانید حضوری یا از طریق پست و پیک دستگاه را دریافت نمایید.

  • شما میتوانید از طریق نظرات و امتیازاتی که سایر کاربران به دستگاه های خریداری شده توسط شرکت را مطالعه نمایید.